Sol og skygge i Leikanger

  Sol og skyggekart for
Leikanger kommune,
21. desember, sol frå sør

1 : 50 000
44 x 44 cm

 

 

 

Neste kart

Mesterkart, Sanddalen 83, 6847 Vassenden, Telefon: 466 67 067, E-post: tonning@mesterkart.no