Diplom ICA 2003

   
International Carthographic Association 2001

1. prisen i klassen for tur- og orienteringskart

Turkart Gloppen

 

Mesterkart, Sanddalen 83, 6847 Vassenden, Telefon: 466 67 067, E-post: tonning@mesterkart.no